Obsessif-Kompalsif Bozukluklar / Psikolojik Saplantı-Takıntı

Obsessif-kompalsif  (obsesslve-compulslve)  bozukluklar  düşünme  ve  davranma saplantılarını ifade ederler. Obsessif bir kişi kafasına takılan bir fikirden kurtulamaz, fikir kafasında sürekli tekrar eder, bir nevi düşünce saplantısı oluşur.  Belirli  bir  şarkıyı  hiç  istemediğiniz  halde  sürekli  zihninizde  tekrar ettiğiniz anlar oldu mu? Bu durumun aşın derecesi obsessifllği ifade eder. Kişi belirli bir davranışı yapmaktan kendini alıkoyamıyorsa ve belirli bir davranışı yapmaya saplanıp kalmışsa, o kişiye kompalsif adı verilir. Bu ikisi, yani bir düşünceye veya bir davranışa saplanma çoğu kez blrarada ortaya çıkar ve böyle bozukluklara  obsessif-kompalsif  bozukluklar  adı  verilir. Obsessif-  kompalsif bozukluklar genellikle şu üç türde kendini gösterir: