Astroloji de Doğum Haritası


Muammer Gültekin | 01 Ağustos 1990 | Doğum saati: 14:26 | Doğum Yeri: Garmisch / Almanya


Güney Ay Düğümü:
Ruhun geçmişini, şu ana getirdiği değerleri anlatır. Otomatik olarak gelişmiş yeteneklerimizi, aktif olan yönümüzü anlatır. Vazgeçilmez kişisel alışkanlıklarımızı, huyumuzu, olayları yorumlayış özelliklerimizi anlatır. hayata başlarken diğer insanlardan farklı olarak gelişmiş yanımızdır. Ancak ilerleyen yaşla birlikte ne kadar bu özellikleri uygulamasak istersek, başarısız olamaya başlarız. Amaç Kuzey Düğüme gitmek olmalıdır.
Kuzey Ay Düğümü:,
Bu dünyaya geliş amacımızı, gitmek zorunda olduğumuz noktayı anlatır. Yaşantımızın ilk yıllarında bu konularda hiçbir yetenek göstermesek de zamanla, yöneldiğimiz, zorla öğrenmek durumunda kaldığımız alandır. Bize doğuştan verilen yeteneklerimizi bir kenara koyarak, öğrenmemiz gerekenleri anlatır. bunu anlamak için Güney Düğümü çok iyi anlamalı, sonuna kadar kullanmalı, bir basamak yapmalıdır.
Kuzey Ay düğümü 2. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 8. Ev’deyse: Başkalarından elde ettiği gelirler üzerinde etkilidir. Kendisi kazanmak yerine kazanılanları paylaşmak adına rahat davranabilir. Ama hayat artık kendi parasını kazanması, kendi değerlerini koruması yönünde baskı yapmaya başlar. Maddi kayba uğramamak için çalışıp üretmesi, kazançlarını iyi yönlendirmesi gerekmektedir.

Kuzey Ay düğümü Kova’daysa, Güney Ay düğümü Aslan’daysa: Yönetsel kabiliyetleri sayesinde her işi organize edebilir. İnsanların neyi, nasıl yapması konusunda gelişmiş bir vizyonu vardır. Yönetimden zevk alır. İnsanları yönetmek, başa geçmek yerine ekip ruhuyla bireysel çalışmayı anlamalıdır. Herkes için radikal, yönetimi deviren, farklı düşünceler üretmeli, kalıplaşmış sistemleri kırmalıdır.

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcunda - Güney Ay Düğümü Kova Burcunda
Aslan ve Kova Ay Düğümleri ekseni kalp ve beyin ikilemini çözmekle ilgilidir. Burada ruhun amacı; kendi gücünü kolektif alanda kullanmaktan çok kendi gücünü yaratıcı bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmek ve kendi içindeki gücü keşfedebilmektir. Aslan ve Kova Sabit Burçlardır ve ‘kendine değer'le yakından ilgilidirler. Her iki burçta kişinin koşulsuz sevgiyi alıp vermesiyle ilişkilidir. Aslan sevgiyi kalbinden ve kişisel anlamda verir. Kova ise bunu daha soyut ve zihinsel anlamda, tüm insanlık için yapar. Gerçek koşulsuz sevgi ise beyin ve kalbin dengelendiği noktada ortaya çıkar. Buda Aslan-Kova ekseninin öğrenmesi gereken derstir.
Kova gruplar içinde kabul edilmek ister. Kova enerjisi tamamen gruplara odaklı bir enerjidir. Kişisel olarak kendini göstermektense grubu tek bir bütün olarak tanımlamak ister.

Grubun ya da dahil olduğu topluluğun ihtiyaçlarını bireysel ihtiyaç ve isteklerden önde tutar. Grupların yapısını devam ettirmeye yarayan yapıyı ve kuralları korumak için çok çalışır. Böylece grup içindeki kişisel özgürlük daha üst bir seviyede korunabilecektir. Kova herkesin eşit olarak yaratıldığına inanır. Herkesin eşit hakları ve şartları olması gerektiğini düşünür. İnsanlığa karşı büyük bir sevgi beslemekle birlikte, kişilerle bire bir ilişki kurmakta zorlanabilir. Aslan ise kendini ifade etmek için güçlü bir istek duyar. Bunu sıcak, açık kalpli ve yaratıcı bir şekilde yapmak ister. Kova-Aslan ekseninde kişi hümanist bakış açısının grup içinde ve kişisel seviyede nasıl çalıştığını öğrenir. Koşulsuz sevgi bu iki bakış açısının dengelenmesiyle meydana gelir. Bu kalpten gelir ve en iyi şekilde kişisel seviyede paylaşılır. Fakat aynı zamanda zihinle birleştirilip herkesin eşit sevgiyi hak ettiğinin de farkına varılmalıdır.

Güney Ay Düğümü Kova'nın gücü bir gruba ya da kolektife dahil olmak olarak görülür. Kova beynini kullanmaktan çok beyninin içinde yaşar. Hayalperest bir yapısı vardır. Kendi yarattığı dünyanın gerçekliğine inanır. Kova'nın bencilce bir kendini izole etme ihtiyacı vardır. Gruplar ve toplumsal olmakla ilgilidir fakat bire bir yakın ilişkilerden kaçar. Güney Ay Düğümü kişinin geçmişten getirdiği enerjileri gösterdiği için kişinin bu hayatındaki şartlar onu yalnız kalmaya zorlar ve çoğu zaman dayanacak bir omuz bulmakta zorlanır. Uzun dönemler boyunca yalnız yaşamayı tercih eder.

Güney Ay Düğümü Kova'nın derin, evrensel ve insancıl yanı, reenkarne olan ruhun bunu bire bir ilişkilere aktarmakta zorluk çektiğini ve bu hayatında bunu öğrenmek istediğini gösterir. Buda ruhun geçmiş yaşamlarda daha geniş anlamda evrensel konuları çözmeye odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Kuzey Ay Düğümü Aslan bu evrensel sevgiyi ve geniş farkındalığı alıp daha konsantre bir hale dönüştürmek ister. Aslan kalple ilgilidir ve Kuzey Ay Düğümü Aslan, kişinin kendisini kalp enerjisiyle ifade etmesini gösterir. Aslan'ın amaçlarından bir tanesi de kalp ve üst kalp çakrasını açık tutmaktır. Sevmek ve kalbini ne olursa olsun açık tutmak, aşkı ve sevgiyi kullanmak aynı zamanda da güç sağlamak ister. Sevgi ve güç arasındaki bağlantıyı fark etmek ve dışarı verilen gücü geri toplamak, ruhun kendi gücünü toplaması için önemlidir. Güç, egoyla bağdaştırılarak yanlış kullanılır ve manipüle edilebilir. Eğer gücün daha yüksek amaçlarıyla bağlantı kurulmazsa çok kolaylıkla güç egoya dönüşecektir. Gerçek güç içsel bir otoritedir ve gerçek bir özgürlüktür.

Güney Ay Düğümü her zaman uzaklaşması gereken bir nokta olmayıp kişinin hayatında bir dinlenme alanı olarak hep kalabilir. Güney Ay Düğümü Kova geçmiş yaşamlarından kişisel özgürlük ve başkalarına toleransı beraberinde getirmiştir. Toplumsal ihtiyaçları hemen anlayabilme kapasitesi vardır. Bütünün faydası için, Dünya'daki gelişmelerde katkısı olmasını ister. Geçmiş yaşamlarında edindiği bilgileri kullanarak tüm insanlık için çok büyük faaliyetlerde bulunabilir. İnsanlık için kendini karşılık beklemeden adayabilir. İdealist yaklaşımları vardır. Tarafsız, objektif ve kararlarında adildir. Herkesin eşit hakları ve sorumlulukları olması gerektiğine inanır. Buradaki olumsuz kullanım ve kişiyi geriye çeken; beynin kalbi idare etmesine izin vermektir.

Kişi her zaman sevgisini coşkuyla bire bir ilişkilerde göstermeyebilir ve zorlu dönemlerde geriye dönerek beyninin kalbine yeniden hükmetmesine izin verecektir. Bu bir süre için onu dinlendirebilir. Fakat burada uzun süre kalmak kişide fazla soyut ve idealist yaklaşımlara dönüş yaratacaktır.  Gruplara ve yabancılara karşı, arkadaşlarına olduğundan daha yakın davranabilir. Yanıldığı nokta grup için iyi olan her şeyin her bir birey için de iyi olacağına inanmasıdır.

Kuzey Ay Düğümü Aslan'ın dersini öğrenmek bu enerjiyi dengeleyecektir çünkü kalpten gelmektedir. Gruplar içindeki tanımı daha kişisel ve kişilerin kimlikleri öne çıkaracak şekilde düzenleyebilir. Kuzey Ay Düğümü Aslan'ın Güney Ay Düğümü Kova'ya öğreteceği ders grup içindeki herkesin sadece eşit olduğu değil, herkesin eşit derecede özel olduğu olacaktır. Toplumdaki her birey tek tek bütünü oluşturmak için katkıda bulunur.

Aslan-Kova ekseni çözülmesi gereken en zor ikilemlerden bir tanesidir. Beynin kalbe karşı oluşu; "Düşüncelerim mi, hislerim mi doğru?" ya da "Mantığımı mı takip etmeliyim yoksa içgüdüleri mi?" gibi soruları ortaya çıkarır. Cevap ise; kolektifle kişiseli birleştirmektir. İrade, güç ve sevgi kişisel ifadenin bir parçası olarak evrensel Özünü oluşturduğunda ikilem çözülmüş olur ve beyin ve kalp Bir olur.

Güney Ay Düğümü Kova'nın Natal haritada bulunduğu ev; kişinin hala ortaya çıkarmak istediği özgürlük ve orijinallik ihtiyacının hangi alanda olduğunu gösterir. Kuzey Ay Düğümü Aslan'ın Natal haritada bulunduğu ev ise; kişinin bu hayatında kendini göstermek ve kendini ifade etmek istediği, kalbini açabildiği alanı gösterir.

Muammer Gültekin için Doğum Haritası Sayısal Değerleri

01 Ağustos 1990 Doğum saati: 14:26
Garmisch Almanya
Placidus Ev sistemi
Gökcisimleri ve Noktalar

Evler
Güneş
09° 05' Aslan
8. evde

Yükselen
17° 31' Yay
Ay
12° 07' Yay
12. evde

2. ev
15° 09' Oğlak
Merkür
04° 23' Başak
9. evde

3. ev
13° 58' Kova
Venüs
15° 02' Yengeç
7. evde

4. ev
15° 16' Balık
Mars
13° 01' Boğa
5. evde

5. ev
17° 49' Koç
Jüpiter
26° 24' Yengeç
8. evde

6. ev
18° 53' Boğa
Satürn
20° 38' Oğlak
2. evde

7. ev
17° 31' İkizler
Uranüs
06° 22' Oğlak
1. evde

8. ev
15° 09' Yengeç
Neptün
12° 30' Oğlak
1. evde

9. ev
13° 58' Aslan
Plüton
14° 50' Akrep
11. evde

Meridyen
15° 16' Başak
K.Ay Düğümü
07° 12' Kova
2. evde

11. ev
17° 49' Terazi
Lilith
00° 09' Yay
12. evde

12. ev
18° 53' Akrep
Verteks
00° 00' Koç
4. evde
Copyright ©
Serpil Şansal Torun
Doğu Noktası
17° 31' Yay
1. evde

Açılar
Üçgen
Güneş - Ay
03° 01'
Kare
Güneş - Mars
03° 56'
Kare
Güneş - Plüton
05° 44'
Karşıt
Güneş - K.Ay Düğümü
01° 53'
Üçgen
Güneş - Yükselen
08° 26'
Kare
Ay - Merkür
07° 43'
Sekstil
Ay - K.Ay Düğümü
04° 55'
Kavuşum
Ay - Yükselen
05° 24'
Kare
Ay - Meridyen
03° 09'
Üçgen
Merkür - Mars
08° 38'
Üçgen
Merkür - Uranüs
01° 59'
Üçgen
Merkür - Neptün
08° 06'
Sekstil
Venüs - Mars
02° 01'
Karşıt
Venüs - Satürn
05° 35'
Karşıt
Venüs - Uranüs
08° 40'
Karşıt
Venüs - Neptün
02° 32'
Üçgen
Venüs - Plüton
00° 13'
Sekstil
Venüs - Meridyen
00° 14'
Üçgen
Mars - Satürn
07° 36'
Üçgen
Mars - Uranüs
06° 39'
Üçgen
Mars - Neptün
00° 32'
Karşıt
Mars - Plüton
01° 48'
Kare
Mars - K.Ay Düğümü
05° 49'
Üçgen
Mars - Meridyen
02° 14'
Karşıt
Jüpiter - Satürn
05° 47'
Kavuşum
Satürn - Neptün
08° 08'
Sekstil
Satürn - Plüton
05° 48'
Üçgen
Satürn - Meridyen
05° 22'
Kavuşum
Uranüs - Neptün
06° 08'
Üçgen
Uranüs - Meridyen
08° 54'
Sekstil
Neptün - Plüton
02° 20'
Üçgen
Neptün - Meridyen
02° 46'
Kare
Plüton - K.Ay Düğümü
07° 38'
Sekstil
Plüton - Meridyen
00° 26'
Kare
Yükselen - Meridyen
02° 15'

Bazen


Neden “bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter” ?! 
Birinin bittiği yerde başlamamalı Özgürlük..
yada benim özgürlüğüm başka bir şeyin yada bireyin sonu olmamalı.
Özgürlüğüm başlangıcı olmalı Yaşamın..

Bazen Yeniden Doğmak için ölmek gerekir. yada bazı şeyleri öldürmek..
Yıllarca kurduğum o masum ve tatlı Hayallerimi gerçekleştirerek öldürmekle başladım güne.. Bazen bazı şeyler sadece Hayalde kalmalı. Onu istemelisin fakat ulaşmamalısın. Ulaştığın her Hayal, Mutluluğunun son demi olarak kalıyor hayatta.Hayat o kadar Harika bir yerdir ki, ne yaparsan yap Karşılığını aldığın mükemmel adaletli bir terazidir. Evrensel Enerjilerin artması ile zamansal kavramlar hızlanmasıyla, Kuantumcuların da dediği gibi artık Hayat hızlı akıyor ve Niyetlerin daha çabuk gerçekleşiyor.

2-3 yıldır Hasta olmayan ben, bugün ölüyordum resmen. Bu Hastalık Psikolojik ve Fiziksel olarak ilk defa bu kadar yoğun etkiledi beni. Aslında bunun sebebini biliyorum. Ne bisikletle giderken terlemek, nede gece maça gitmek nede üşütmek.. Tek sebep niyetimin karşılığı olarak bana gönderildi. Bazı şeyleri fark etmem için bana sunulan bir fırsat olarak görüyorum bu hastalığı..

Yoğun bir şekilde ölümü kokladığım bu anda aklıma gelen ilk ve tek soru..
“bu hayata neden gönderildim ? Benim bu hayatta ki Görevim, amacım ne ?”

Ve bu soru bazı şeyleri görmemi sağladı. Ağrılardan ve hastalıktan artık kolumu bile kıpırdatamadığım bu anda düşünebildiğim tek şey bu oldu. işte o an hayatta değer olarak görülen tüm diplomalarımın, tüm maddi para ve işlerinin bir hiç olduğunu fark ettim. Ben varsam onlar var, ben yoksam onlar da yok’u anladım bu süreçte. Onların bana hükmetmesi değil, benim Mutluluğumu yaşamamın her şeyden önemli olduğunu da fark ettim.

Ve bu Hastalık ile bazı şeyleri öldürebildim..
İsim, etiket ve ünvanların gereksizliğini fark ettim.
Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın acizliğini fark ettim.

Seyahat etmek bir yere gitmekten daha iyidir…

Bazen ilk olarak gördüğün şeyler Son’un olabiliyor. Bazen de Son olarak gördüğün anlar, yeni Başlangıçların.. İşte Hayat bu yüzden çok tatlı ve Harika bir yerdir. Ve hiçbir zaman, hiçbir şekilde duygularının ve davranışlarının karşılığını almadan gidemeyeceğiz bu hayattan..

Biz Kişisel Gelişimcilerin hayatları hep daim tek düze gidiyor sanır bazı insanlar. Hep Mutluluk ve Huzur çizgisinden aşağı inmeden. Evet doğru aslında, kendimden biliyorum. Biz bir şeye üzülmeden, sinirlenmeden yaşayabiliriz. Nasıl mı ? Sadece 5 dk o olay anında refleks olarak tepkiyi gösterip, daha sonra izin veririz duygularımıza.. Beklenti duyduğumuz kadar üzülürüz. Tekrar ve Tekrar söylüyorum, beklentiler her zaman yaralar..

Dün’ümsel yaşamayın, Çözümsel yaşayın…

Bayılmak üzere iken kendimi zar zor Tramvaya attım. Bir boş yer buldum ve oturdum. Tramvayda Elimde ilk defa bir kitap, Mutluluğun Coğrafyası.. Zaman geçsin diye okumaya başladım ama nasıl başım ağrıyor, nasıl halsizim anlatamam. 1. sayfa, 2.sayfa derken baya 5-6 sayfa okudum o halimle.. Derken kitaba dalmışım ve tramvayın içinde ki dijital tabela da
 ‘Fatih’ yazısını gördüm. Yani son durak.. Ben Otogarda inecektim güya. 3 durak geride yani. Hemen önümde ki ilk durakta indim ve diğer tarafa geçip dönüş tramvayını beklemeye başladım. Derken kitap okumaya devam ediyorum. Sonra orda tek bi tane yaşlı bir amca vardı, önümden geçiyordu. Gayriihtiyarî olarak bir anda sormuş bulundum:

- Selamun Aleykum dayı, Otogara gitmek için bu istikamette ki Tramvaya bineceğim değil mi?
+ Otogar mı? Otogar Durağı burası zaten Evlat…

Yüzümde tatlı ve şaşkın bir Tebessüm ile, Eyvallah dayı diyerekten basamakları adımladım..
Yorgun, Bitkin, Hasta ama Umutluca...Mutluluğun Coğrafyası, (15.sayfa)
"Günümüzde Mutluluk bazılarının ulaşabileceği bir şey olarak değil, bir beklenti olarak algılanmaktadır."

"Eğer Mutlu değilsem, yeterince derinlere inemiyorum demektir."

"Mutluluk içimizde değil, orada bi yerlerdedir. Daha kesin bir biçimde ifade etmek gerekirse dışarısıyla içerisi arasında çizgi sanıldığı kadar keskin bir çizgi değildir."